Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
17. června 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

www.rv4.it - Home se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web www.rv4.it - Home a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu www.rv4.it - Home souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

www.rv4.it - Home shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. www.rv4.it - Home také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na www.rv4.it - Home automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou www.rv4.it - Home využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu www.rv4.it - Home.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu www.rv4.it - Home, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: www.rv4.it - Home nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

www.rv4.it - Home doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na www.rv4.it - Home. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. www.rv4.it - Home nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo www.rv4.it - Home a rodinu webů www.rv4.it - Home.

Použití osobních informací

www.rv4.it - Home shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu www.rv4.it - Home a k poskytování služeb, o které jste požádali. www.rv4.it - Home také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z www.rv4.it - Home a jeho přidružených částí. www.rv4.it - Home vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. www.rv4.it - Home neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. www.rv4.it - Home Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc www.rv4.it - Home může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb www.rv4.it - Home a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

www.rv4.it - Home nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

www.rv4.it - Home udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu www.rv4.it - Home za účelem zjištění, jaké služby www.rv4.it - Home jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům www.rv4.it - Home, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web www.rv4.it - Home prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící www.rv4.it - Home nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku www.rv4.it - Home a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů www.rv4.it - Home nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web www.rv4.it - Home používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky www.rv4.it - Home nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti www.rv4.it - Home, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb www.rv4.it - Home nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

www.rv4.it - Home zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. www.rv4.it - Home uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

www.rv4.it - Home vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se www.rv4.it - Home nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte www.rv4.it - Home na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation